De kern van de vereniging wordt gevormd door de Commissies, Subcommissies, werkgroepen en platformen van NWEA. Het beleid waar wij voor lobbyen wordt hierin vormgegeven en afgestemd door en met de leden. Elke (sub)commissie en werkgroep heeft een voorzitter vanuit de leden, en wordt ondersteund vanuit het bureau van NWEA met een secretaris.

De onderwerpen zijn verdeeld over de hoofdthema’s, Wind op Land, Wind op Zee en Export. Deze vormen onze drie hoofdcommissies, waarin de hoofdlijnen worden besproken. Meer gespecialiseerde onderwerpen zoals netinfrastructuur, ruimtegebruik of het Handboek Risicozonering Windturbines worden besproken in de subcommissies en werkgroepen, die terugkoppelen aan de hoofdcommissies. Daarnaast zijn er nog een aantal platformen waarin overkoepelende onderwerpen worden besproken zoals sectorcommunicatie.

Leden van NWEA kunnen van alles wat er speelt op de hoogte blijven door zich aan te melden als agendalid. Op deze manier ontvangen zij de stukken voorafgaand aan elke vergadering, en kunnen zij op verzoek inspreken op een vergadering. Leden die graag actief inhoudelijk willen bijdragen kunnen lid worden van een de (sub)commissies of werkgroepen.

Het volledige overzicht van de verschillende subcommissies en werkgroepen staat hieronder.

Bert van der Lingen
Bert van der Lingen Voorzitter
Paul van Egmond
Paul van EgmondSecretaris

Commissie Wind op Land

Ontwikkeling van windparken op land tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Deze commissie kent vijf subcommissies en negen werkgroepen.

Werkt aan:

  • Beleid, wet- en regelgeving en ruimtelijke plannen van overheden
  • Uitwerking van de regionale energiestrategieën (RESsen)
  • De impact van windenergie op de leefomgeving, het energiesysteem, de kosten van energieproductie en de netinfrastructuur
Bert van der Lingen
Bert van der LingenVoorzitter
Andre Craens
Andre CraensSecretaris

Commissie Wind op Zee

Ontwikkeling van windparken op de Nederlandse Noordzee, met oog voor de verschillende belangen van alle stakeholders.
Deze commissie kent 5 subcommissies en 1 gedeelde werkgroep.

Werkt aan:

  • Uitbreiding opgesteld vermogen aan windenergie op de Nederlandse Noordzee
  • Groei van de vraag naar duurzame elektriciteit
  • Consultatie (kavelbesluiten, wetten en regelingen) en beleidsontwikkeling met overheid en politiek
Tjerk Suurenbroek (IRO)
Tjerk Suurenbroek (IRO)Voorzitter
Brennus van Os van den Abeelen
Brennus van Os van den AbeelenSecretaris

Commissie Export

Deze commissie verenigt leden uit de achterban van IRO, NMT en NWEA. Samen richten we ons op de groei van kansen voor Nederlandse offshore windenergie bedrijven in de brede supply chain.

Werkt aan:

  • Meer inzicht in buitenlandse markten
  • Sterk internationaal (diplomatiek/sector) netwerk waarin Nederland als windland zichtbaar is
  • Beurzen, missies en evenementen waarop de Nederlandse supply chain zichzelf kan presenteren
Bert van der Lingen
Bert van der LingenVoorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Platform Public Affairs

Overlegplatform om samen met de leden PA-strategieën af te stemmen.

Werkt aan:

  • PA vraagstukken van NWEA