Gezocht: een bevlogen collega om de windsector als motor van de energietransitie verder te helpen versnellen.

Klimaat en de weg naar hernieuwbare energie staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Ook bij bedrijven is urgentie. De ambities van de windsector zijn dan ook hoog. Om de energietransitie te versnellen en te begeleiden zijn wij op zoek naar een ervaren beleidsadviseur. Iemand die de verbindende factor is tussen vereniging NWEA en onze belangrijkste stakeholders. Dit zijn leden, ministeries en politici maar ook provincies, gemeentes en omliggende brancheverenigingen en industriële partijen. Hiervoor ben je op de hoogte van ontwikkelingen binnen de energiesector, binnen het politieke speelveld op diverse niveaus en de maatschappij en je maakt de juiste koppeling met de strategie en doelstellingen van branchevereniging NWEA.

De werkzaamheden samengevat:

 • Deelname aan externe overleggen met de branche (ontwikkelaars, bouwers en beheerders), branchegenoten en bestuurlijke organen;
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen binnen de branche, politiek en media op gebied van windenergie op zee;
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant stakeholder netwerk;
 • Voorbereiden, uitwerken van inhoudelijke overleggen van de commissie wind op zee en het uitzetten en beheren van het actiemanagement. Je fungeert als commissiesecretaris;
 • Samen met inhoudelijke experts van onze leden, ontwikkelen van relevante materialen zoals position papers, standpunten en communicatie context ten behoeve van de branche. Bovendien het opstellen van inhoudelijke beslis- en discussienota’s voor werkgroepen en commissies die voorbereiden voor het Algemeen Bestuur van NWEA;
 • Je zoekt naar gedragen oplossingen die de energietransitie versnellen;
 • Het opstellen en realiseren van het jaarplan van de aan jou toebedeelde commissies.

Over jou

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring;
 • Je krijgt energie van het werken in een ambitieuze organisatie in een omgeving die flink in beweging is;
 • Het is een pré als je al ervaring hebt binnen de windsector en geen must;
 • Je maakt makkelijk contact met mensen;
 • Je hebt gevoel voor belangen (leden, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk).

Ons aanbod

 • Je gaat met de energietransitie en een beter klimaat aan de slag;
 • Gevarieerd werk met veel verantwoordelijkheid;
 • Veel vrijheid in je werk voor eigen initiatief;
 • Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform salaristabel NWEA;
 • Een dynamisch werkveld met veel ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget;
 • Een fulltime aanstelling.

Over NWEA

NWEA vertegenwoordigt bedrijven in de hele keten van de windsector: op land en op zee, ontwikkelaars en bouwers, adviseurs en juristen en installateurs en onderhoudsbedrijven. Ook maakt NWEA zich sterk voor de bevordering van exportmogelijkheden. Met ons werk professionaliseren we de sector, ondersteunen we leden met een overview van belangen en beleid en adviseren we de overheden gevraagd en ongevraagd met een stevig positief kritische stem bij de ontwikkeling en aanpassing van beleid. We dragen bij aan grote vraagstukken rondom de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Windenergie vormt daarin de belangrijkste duurzame energiebron. In 2030 zal het belangrijkste deel van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening door windenergie worden geleverd.

NWEA is een vereniging met verschillende commissies met daaronder diverse subcommissies en werkgroepen die zich richten op specifieke deelonderwerpen, zoals ruimtelijke inpassing, financiering, veiligheid & gezondheid en netinfrastructuur. Het NWEA-bureau bestaat uit 10 gedreven vrouwen en mannen met een hart voor duurzaamheid en passie voor windenergie. Als bureau bieden wij ondersteuning aan het bestuur en de inhoudelijke commissies.

 Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie, neem contact op met Ron Eman, directeur a.i. via ron.eman@nwea.nl of tel: 030 231 69 77

Reacties graag voor 15 juni aan: karin.luimers@nwea.nl  o.v.v.: Sollicitatie Beleidsadviseur windenergie