Laden Evenementen

Op 9 februari 2023 wordt de workshop over Medegebruik en Ecologie voor de energiesector georganiseerd. De workshop organiseren wij samen met CoP Noordzee, Invest-NL, EBN B.V., TenneT en Element NL en vindt plaats in het EBN-kantoor in Utrecht en duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Inschrijven kan hier: https://lnkd.in/g8k29gqQ

De Noordzee speelt een cruciale rol in de Nederlandse energietransitie, ecologisch herstel en onze toekomstige voedselvoorziening. Waar voorheen de voornaamste infrastructuur op de Noordzee voortkwam uit olie & gaswinning activiteiten, verschuift dit nu naar grootschalige ontwikkeling van windparken, CO2-opslag en mogelijke waterstofproductie en -opslag. Behoud en versterking van de ecologische waarden bij deze ontwikkelingen is zeer belangrijk. In het Noordzeeakkoord is dan ook afgesproken dat de energietransitie gepaard moet gaan met natuurtransitie. Het uitwisselen van kennis en ervaringen van de industrie en natuurorganisaties is daarom van groot belang.

Het programma

09.30 – 10.00     Inloop bij EBN kantoor te Utrecht
10.00 – 10.25.    Opening bijeenkomst door CoP Noordzee en presentatie ontwikkeling Maripark
10.25 – 11.15.      Presentatie rapport “Integratie van duurzame bronnen op zee” door Invest-NL, Common Futures
11.15 – 12.00      Parallelle werksessies
– Werksessie 1: Maripark energie concepten
– Werksessie 2: Netaansluiting op zee
– Werksessie 3: Financiering op zee

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 – 13.30     Welkom door EBN en CoP Noordzee
– Presentatie Visie Ecologie 2040 door Stichting de Noordzee
13.30 – 14.00     Ecologie in relatie tot wind en mijnbouw door WMR
14.00 – 14.45     Parallele deelsessies
– Deelsessie 1: Best practices industrie
– Deelsessie 2: Natuurversterkend bouwen
– Deelsessie 3: Ecologie boven water
15.00 – 15.45    Parallele deelsessies
– Deelsessie 4: Ecologie in tenders
– Deelsessie 5: Ecologie onder water
– Deelsessie 6: Decommissioning

15.45 – 16.00     Gezamenlijke terugblik en afsluiting
16.00 – 17.00     Borrel

 

Praktische informatie

Locatie: EBN, Daalsesingel 1 te Utrecht

Het advies is om het OV te komen, EBN is binnen 10 minuten lopen van Utrecht Centraal te bereiken.

Aanmelden kan via deze link, tot en met uiterlijk 6 februari. De ruimte is beperkt, dus meld je snel aan.