Laden Evenementen

Naar aanleiding van de succesvolle workshop medegebruik en ecologie voor de energiesector op 9 februari 2023 organiseren EBN, Element NL, NWEA, Tennet, Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee nu voor genodigden een interactieve workshop op 6 juli 2023.

De workshop gaat in op twee belangrijke onderwerpen: Natuurvriendelijk ontmanteling en Compensatie.

De natuur is de basis van ons bestaan. Onze Noordzeenatuur is momenteel in een gedegradeerde staat door decennia van overdruk zonder de juiste zorg, wat leidt tot de behoefte aan betere natuurbescherming en natuur restauratie.

Terwijl de offshore-activiteiten verder toenemen, moet de druk op het ecosysteem worden verminderd. Hoewel we het ecosysteem zelf niet kunnen beheren, kunnen we onze activiteiten wel beheren. We moeten onze verbeteren beheer van activiteiten om ecologische risico’s te verminderen en ecologische kansen met betrekking tot onze te vergroten activiteiten.

We moeten ook groter denken en nadenken over wat de industrie nog meer kan doen, zowel binnen als buiten de locaties waar het actief is.

➢ Kunnen we de offshore energie-industrie helpen om tegen 2030 een natuurpositieve industrie te zijn?

➢ Welke acties zijn er nodig van partijen in de energiesector om dit doel te bereiken?

➢ Hoe kunnen we een deel van door de mens gemaakte constructies veilig achterlaten als dat de natuur ten goede komt?

➢ Hoe kunnen industrie en natuur-NGO’s in de toekomst samenwerken en kunnen we volgende stappen definiëren?

Door middel van een open dialoog en in lijn met de uitgangspunten van het Nederlandse Noordzee Akkoord willen we onze respectieve perspectieven op natuurvriendelijke ontmanteling en compensatie.

Met compenseren bedoelen we wat kan zijn gedaan buiten de locaties waar men actief is om de natuur te helpen versterken, na het vermijden van ecologische risico’s en verzachting zijn toegepast.

Samen bepalen we de vervolgstappen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. De druk om zowel de energie- als de natuurtransitie te realiseren is hoog, dus zowel nationaal als internationaal moet actie worden ondernomen in het gehele Noordzeegebied.

Hieronder vind je het programma. De sessie over natuurvriendelijk ontmanteling wordt gemodereerd door Anne-Mette Jorgensen, en de sessie over compensatie door Bouke Ottow en Sharon Tatman.

Programma

09:00 – 09:30 Inloop met koffie, incl. plenair openingswoord door EBN

09:30 – 10:00 Inleidende presentaties over natuurvriendelijke ontmanteling en compensatie

10:00 – 11:00 Eerste deel interactieve parallelsessies

11:00 – 11:15 Pauze en Energizer

11:15 – 12:15 Tweede deel interactieve parallelsessies

12:15 – 13:00 Lunch incl. plenaire samenvatting van beide sessies

We kijken uit naar een vruchtbare discussie op 6 juli met concrete resultaten! Houd er rekening mee dat de workshop in het Engels wordt gehouden.

Namens de organisatie, EBN, Nicolien Vrisou van Eck en Dennie Kleijweg NWEA, Kees Stiggelbout TenneT, Charlotte Kuijs en Max Laven Element NL, Robbert Becker Natuur & Milieu, Marjolein Kelder Stichting Noordzee, Heleen Vollers en Serena River

Om je aan te melden mail: kees.stiggelbout@nwea.nl of nicole.buissing@nwea.nl