Laden Evenementen

Voor werktuigbouwkundige, civiele en maritieme constructies

In deze cursus benaderen we de problematiek van vermoeiing, ook wel metaalmoeheid of fatigue, vanuit het ontstaan van scheuren (safe-life). Met scheurgroeiberekeningen bepaal je de restlevensduur en reststerkte van een gescheurde constructie (fail-safe, breukmechanica).

Vermoeiing van een constructie is het gevolg van wisselende bedrijfsbelastingen. Veel factoren hebben invloed op de weerstand tegen metaalmoeheid, zoals de kwaliteit van materiaal, de constructieve vormgeving, de gebruikte productiemethoden, de omgeving en het gebruik.

Vermoeiingsbreuken kunnen grote menselijke, materiële en financiële schade veroorzaken. Scheuren ontstaan op microscopisch kleine schaal vanuit discontinuïteiten of vormveranderingen in de constructie. Ze groeien in het begin langzaam. Als ze zichtbaar worden is soms al de helft van de levensduur verbruikt; we zien ze vaak pas als de constructie heeft gefaald.

Complete kennis van vermoeiing

Na afloop van deze cursus:

  • Heb je inzicht in het vermoeiingsproces en de (mogelijke) oorzaken van falen
  • Kun je problemen op het gebied van vermoeiing herkennen en voorkomen
  • Kun je wisselende belastingen analyseren, ze verwerken tot spectra en er levensduurberekeningen mee maken
  • Ken je de do’s en dont’s bij ontwerp- en engineeringsvraagstukken
  • Ben je in staat om zelfstandig vermoeiingsproblemen te analyseren en door te rekenen
  • Ken je het nut van FEM analyses

Bedoeld voor

Ingenieurs die zich bezig houden met ontwerp, engineering, productie, beproeving, reparatie, onderhoud of inspectie van constructies, en die werkzaam zijn in sectoren waar zwaar en wisselend belaste constructies voorkomen, zoals in de luchtvaart, de machinebouw,  en in de maritieme ( offshore) en civiele sector.

Kennis van materiaalkunde en technische mechanica is wenselijk. Ervaring met engineering, constructieve vormgeving, productiemogelijkheden en materiaaltechnologie geeft een goede basis voor de cursus, maar is niet noodzakelijk.

De cursus wordt gegeven verspreid over zes dagen: 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november 2021