Laden Evenementen

Windenergie wanneer je het nodig hebt
Van afhankelijkheid van het weer naar windenergie wanneer je wil. Kunnen we ons energiesysteem zo organiseren dat we ook windenergie van zee krijgen wanneer het niet waait? Nu offshore wind een steeds grotere rol inneemt in ons energiesysteem, worden we ook steeds afhankelijker van de weersomstandigheden. Passen we onze maatschappij aan of kunnen we het energiesysteem op zee slimmer organiseren? Hoor wat de experts hebben te vertellen over de benodigde innovaties om tot windenergie on demand te komen.

Van aantallen turbines naar sturen op capaciteit

Een belangrijk deel van offshore wind in onze Noordzee is bedoeld om de industrie in Nederland te kunnen laten verduurzamen. Met het afscheid van fossiele energiebronnen in de industrie stijgt de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit.

Uit de routekaart van TKI Energie & Industrie blijkt de vraag vanuit de industrie in Nederland groeit van 80 tot 130 TWh tussen 2030 en 2050. Daarbij is aan de ene kant de noodzaak voor de industrie om in te spelen op de beschikbaarheid van duurzame energie wanneer en aan de andere kant aan de offshore windsector om te zorgen voor voldoende capaciteit.
Offshore windparken worden nu worden getenderd op basis van vereiste Gigawatts aan vermogen, maar dat dit niet per se veel zegt over het gevraagde vermogen in Terrawatt per uur (TWh).

Zouden energieparken in plaats van windparken dit vraagstuk op kunnen lossen? Hoe zouden we kunnen gaan sturen op vereiste capaciteit aan elektriciteit op de juiste momenten? Wat vraagt dit van het energiegrid? In hoeverre stimuleren we innovatie om het net te balanceren hiermee?

In dit live webinar bediscussiëren we energieopslag, systeemintegratie, voorspelbaarheid van duurzame energievoorziening en de beste manier om offshore windparken te tenderen.

Schrijf je nu in voor dit webinar.