Laden Evenementen

Een digitale bijeenkomst voor lokale overheden op dinsdag 22 juni

Met de RES 1.0 in aantocht en de steeds concreter wordende zoekgebieden nemen de vragen en zorgen toe bij gemeentes over de relatie tussen gezondheid en windturbines. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar windturbines en het effect op de gezondheid. In deze webinar wordt stilgestaan bij de feiten en cijfers, recente onderzoeken en waar gemeentes rekening mee moeten houden.

Informatieve sessie

Datum en tijd
Dinsdagmiddag 22 juni van 13.30 uur tot 14.45 uur

Initiatiefnemers
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), samen met het RIVM en de GGD

Doelgroep
Lokale overheden en GGD’en.

Programma
Onder begeleiding van de dagvoorzitter Annemiek van Bentem informeert een specialist van RIVM u over de relatie tussen windturbines en gezondheidsaspecten. Ook gaan gemeenten en GGD, aan de hand van een praktijkvoorbeeld in op hun rol bij de informatievoorziening over dit onderwerp.

Netwerksessie 

Tijdens deze netwerksessie inventariseren we samen welke stappen noodzakelijk zijn om kennisuitwisseling tussen de RES, GGD en lokale overheid hierover te verbeteren. Met de RES 1.0 in aantocht is er een publiek debat gaande over de relatie tussen gezondheid en windturbines.

Datum en tijd
Op dinsdagmiddag 22 juni van 15.15 tot 16.15 uur, na de informatieve sessie.

Doelgroep
Speciaal en alleen voor professionals werkzaam bij de RES, GGD, RIVM, provincie of gemeente. Per sessie is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij verzoeken u maximaal 1 deelnemer per organisatie in de specifieke regio in te schrijven.

Werkvorm
Per regio gaan afgevaardigden van de RES, de GGD, gemeenten en provincie met elkaar in gesprek over het proces van kennisuitwisseling en de samenwerking. Voorafgaand zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met de partners uit uw eigen regio. Er is voldoende ruimte om met elkaar te bepalen welke acties nodig zijn om de samenwerking en kennisuitwisseling te versterken. Na afloop zal er een terugkoppeling worden gegeven doormiddel van een verslag en actiepunten.

Kunt u zelf niet aanwezig zijn bij deze sessie? Dan verzoeken wij u om deze uitnodiging te delen met een collega binnen uw organisatie. Voor de netwerksessie is het belangrijk dat alle organisaties met zijn vertegenwoordigd.

namens het RVO Team Windenergie op land
Jol Moors, Monica Kwakkelstein en Kim Bischot

Link voor aanmelden

Heeft u vragen over dit webinar? Mail dan info@sola-bs.nl