Laden Evenementen

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van systemen beoordelen

RAM-optimalisatie (Reliability, Availability, Maintainability) is een kwantitatieve methode om de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de onderhoudbaarheid van systemen en installaties te beoordelen. Deze methode is, gecombineerd met FMECA, van belang tijdens het aan- en verkoopstadium.

Inzicht in de manier waarop de grootheden kunnen worden beïnvloed, biedt de mogelijkheid om in het onderhandelingsstadium gespecificeerde eisen te stellen. De eisen worden geformuleerd in een RAM-specificatie, die onderdeel uitmaakt van de offerteaanvraag.

FMECA (Failure Modes Effects Criticality Analysis) is een eenvoudig kwalitatief instrument voor de verbetering van ontwerp- en ontwikkelprestaties. De analysetechniek wordt veelvuldig gebruikt in RAM-specificaties en geeft antwoord op de vraag wat er allemaal fout kan gaan in het ontwerpproces.

Complexe systemen beoordelen, onderhouden en aan- of verkopen

Na afloop van deze cursus:

  • Kun je RAM-specificaties opstellen bij ontwerp, aanschaf en bouw van complexe systemen.
  • Kun je RAM-analyses toepassen in de gebruiksfase (beheer en onderhoud).
  • Ken je de verschillen tussen de RAMS analyses FMECA, RBD en HAZOP.
  • Leer je FMECA en HAZOP (Hazard and Operability) technieken kennen.
  • Kun je faalscenario’s van processen en systemen vaststellen en rangschikken.

Bedoeld voor

Ingenieurs (academisch of hbo niveau) betrokken bij de aan- of verkoop van complexe installaties, technici verantwoordelijk voor onderhoud, betrouwbaarheid en veiligheid van nieuwe technische installaties en ontwerpers, ontwikkelaars en constructeurs geïnteresseerd in de toepassing van de FMECA-methode.

De bijeenkomsten voor deze cursus zijn op 23, 24 en 30 september 2021.