Laden Evenementen

Kwaliteit van spanning en stroom optimaliseren

De cursus geeft inzicht in de bronnen die de kwaliteit van stroom en spanning verminderen, de bijbehorende problemen en de mogelijke oplossingen. Power quality bepaalt in grote mate de goede werking van installaties en netten. De toenemende druk op het Nederlandse elektriciteitsnet maakt behoud van power quality een uitdaging.

Grote vervormingen in de stroom leiden tot een verkorte levensduur van componenten, mogelijke overbelasting of minimaal een vermindering van de capaciteit. Vervormingen in de spanning kunnen, naast overbelasting, ook leiden tot ongewenste uitschakeling van componenten (en dus processen). Onderzoek toont aan dat de kosten van onvoldoende power quality hoog zijn.

Nieuwe technologieën zoals elektrisch vervoer, nieuwe type verlichting en zonnepanelen hebben hun eigen karakteristieken ten aanzien van gevoeligheid voor spanningsvervorming en hun eigen stroomkarakteristieken (inschakelstromen, harmonische stromen). In deze cursus worden de diverse problemen met voorbeelden van deze nieuwe technologieën toegelicht.

Power quality oplossingen succesvol toepassen

De cursus gaat in op:

  • bronnen die de kwaliteit van stroom en spanning verminderen
  • oplossingen om de kwaliteit van stroom en spanning te verbeteren
  • spanningsvervormingskarakteristieken van nieuwe technologieën zoals elektrisch vervoer, nieuwe type verlichting en zonnepanelen
  • stroomkarakteristieken (inschakelstromen, harmonische stromen) van nieuwe technologieën
  • voorbeelden van problemen met nieuwe technologieën

Bedoeld voor

Technici (academisch en hbo+ niveau) met basiskennis van de elektrotechniek bij netbeheerders, installatiebedrijven, inspectiebedrijven, meetbedrijven en industriële bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp of bedrijfsvoering van de netten of de installaties.