Laden Evenementen

Tijdens de training ‘Offshore Wind Basics’ word je stap voor stap meegenomen in de basiskennis die nodig is om de ontwikkelingen in de windsector te volgen en te begrijpen. Aan de hand van inspirerende lezingen en twee praktijkcases, leer je niet alleen de snelle groei van deze sector begrijpen, maar kun je de opgedane kennis ook direct in praktijk brengen.

De offshore windindustrie heeft de afgelopen vijf jaar een enorme verandering ondergaan, zowel in de omvang als het aantal van deze projecten. Als bedrijven hun concurrentievoordeel willen behouden, is het belangrijk dit snelle tempo bij te kunnen benen.

Met deze opleiding kan het!

Deze training wordt georganiseerd door DOB-academy en in nauwe samenwerking met IRO en NWEA. Zo bundelen wij de netwerken en versterken wij de kennisdeling binnen de gehele offshore windsector.

Na deze dag:

  • Heb je alle basics van de offshore windindustrie leren kennen
  • Begrijp je de snelle groei en ontwikkeling van de offshore windsector.
  • Weet je meer over het effect van beleid en maatschappelijke behoeften op de ontwikkeling van offshore windenergie.
  • Begrijp je hoe wind wordt omgezet in elektriciteit, hoe deze elektriciteit naar de consument wordt getransporteerd én hoe hiervoor een business case kan worden gebouwd.
  • Krijg je inzicht in de levenscyclus van een windpark, inclusief ontwerp, constructie, installatie, bediening en onderhoud.

Voor wie? 

De training is speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers in de offshore windindustrie en andere geïnteresseerden in de sector. Achtergrondkennis of technische opleiding is niet vereist. De training wordt in het Engels gegeven.

Inschrijven

Schrijf je hier in voor de training.