Laden Evenementen

Op steeds meer plekken in Nederland lijkt het elektriciteitsnet niet toegerust om zonne- en windenergie te kunnen aansluiten. Hier ligt een grote kans voor consortia die innovatieve oplossingen ontwikkelen op het gebied van opslag, conversie en flexibiliteit.

In februari 2020 opent een nieuwe innovatiesubsidieregeling, MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie), waar nieuwe integrale projectconsortia een voorstel op kunnen indienen. In tegenstelling tot eerdere jaren komt er met deze regeling meer budget beschikbaar voor grotere samenwerkingsverbanden. TKI Urban Energy organiseert daarom matchmakingbijeenkomsten om de consortiumvorming hiervoor te ondersteunen. Daarnaast adviseert en begeleidt TKI Urban Energy samenwerkingsverbanden bij de opzet innovatie van projecten.

Ontwikkelt u innovatieve oplossingen gericht op de inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem? Of bent u betrokken bij de ontwikkeling van zon- en windparken en stelt netinpassing u voor een uitdaging? Of speelt u een rol in het ontwikkelen en beheer van het elektriciteitsnet van Nederland? En bent u geïnteresseerd om u aan te sluiten in een kansrijk consortium voor een indiening in de MOOI-regeling? Meld u dan aan voor deze matchmakingbijeenkomst!

Voorlopig programma

  • 13:00u  Inloop
  • 13:30u  Welkom en introductie op het thema van de middag
  • 13:50u  Toelichting op relevante subsidieregelingen
  • 14:10u  Projectpresentaties ter inspiratie: hoe ziet een innovatieproject eruit, hoe komt een innovatieproject tot stand?
  • 14:50u  Pauze
  • 15:00u  Pitches van projectideeën
  • 15:30u  Matchmaking en speeddating
  • 16:30u Afsluiting en borrel

Details en aanmelden

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR  UTRECHT

Let op: we vragen alle deelnemers voorafgaand de bijeenkomst enkele vragen in te vullen, en tijdens de bijeenkomst een actieve bijdrage te leveren. In verband met de voorbereiding van de matchmaking, is de deadline voor aanmelding gesteld op maandag 24 februari!