Laden Evenementen

Hoe verdisconteer je alle aspecten in het geotechnisch ontwerp

De grootte en de hoogte van windturbines op land is in de afgelopen decennia fors gegroeid en navenant de kranen die nodig zijn voor de opbouw en het onderhoud van deze turbines. De opstelplaats voor deze zwaarder wordende kranen vraagt om een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp. Daarbij speelt een groot aantal locatie specifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de (veelal slappe) ondergrond (in het westen van Nederland). Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

In deze cursus leer je hoe al deze aspecten van kraanopstelplaatsen in het geotechnisch ontwerp moeten worden verdisconteerd. Daarbij rekening houdend met het feit dat het vaak op een laat moment pas bekend is welke kraan/kraantype zal worden ingezet of welke belastingen daadwerkelijk zullen optreden.

Inzicht in kraankeuzes, belastingen, ontwerp en realisatie

Specifiek wordt aandacht besteed aan:

  • De typen en belastingen vanuit de windturbines, inclusief aandachtspunten voor het civiele werk
  • De kraankeuze, belastingen en specificaties
  • Het benodigde risicogestuurde geotechnische en geohydrologische grondonderzoek
  • Het ontwerp met al zijn geotechnische facetten
  • Het beheer en onderhoud van kraanopstelplaatsen

Bedoeld voor

Betrokken deskundigen bij opdrachtgevers, ontwerpers, geotechnici, verzekeraars, toezichthouders, leveranciers van materieel en (onder)aannemers. Ook voor vergunningverlenende instanties als waterschappen en gemeenten biedt de publicatie soelaas bij de beoordeling van de aanvraag.