Laden Evenementen

Simuleren van het dynamisch gedrag van complexe systemen

Voor het garanderen van de werking en betrouwbaarheid van veel hedendaagse mechanische systemen, machines en mechanismen zijn simulaties van de systeemdynamica essentieel. Het vakgebied multibody dynamica richt zich op het realistisch simuleren van de beweging van complexe dynamische systemen en daarbij optredende reactiekrachten in scharnieren en koppelingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de bewegingen van afzonderlijke componenten groot kunnen zijn en dat daardoor geometrisch niet-lineaire effecten moeten worden beschouwd.

In de eerste plaats biedt multibody dynamica de ingenieurs en ontwerpers beter inzicht in de werking van een complex dynamisch systeem. Daarnaast kunnen de gesimuleerde versnellingen en reactiekrachten worden gebruikt als input voor sterkte- en vermoeiingsberekeningen van individuele componenten. Ook kan het multibody model eenvoudig worden hergebruikt als mechanisch model in een regeltechnische (control) analyse.

Tijdens deze cursus, zal de theoretische achtergrond van de zogenaamde Floating Frame Formulation aan bod komen. Deze formulering is in de afgelopen jaren bekend geworden als dé manier om systeemdynamica te beschrijven. Een belangrijk voordeel is dat complexe fenomenen als contactmechanica, flexibel gedrag van individuele componenten en andere multi-fysica effecten relatief eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan bestaande modellen.

Resultaat van de cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen waarop theoretische aspecten zullen worden behandeld. Daarnaast gaan deelnemers zelf aan de slag met het opzetten van multibody dynamica simulaties. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Matlab (wanneer je zelf een licentie hebt) en/of Python (open source).

Dag 1: Kinematica
•    Het opstellen van een kinematisch model van een systeem dat bestaat uit verschillende starre lichamen in termen van gegeneraliseerde coördinaten.
•    Het opstellen van de juiste kinematische constraints ten gevolge van scharnieren en andere koppelingen.
•    Het doen van numerieke simulatie van kinematisch aangedreven systemen door middel van positie-, snelheids- en versnellingsanalyse.

Dag 2: Kinetica
•    Het opstellen van een dynamisch model van een systeem dat bestaat uit verschillende starre lichamen met behulp van inertia-eigenschappen.
•    Het doen van numerieke simulatie van het dynamisch systeemgedrag waarbij de bewegingsvergelijkingen van het systeem worden opgelost.
•    Het doen van numerieke simulatie waarbij de reactiekrachten worden bepaald.

Dag 3: 3D & Toepassingen
•    De vertaling van 2D naar 3D technieken met in het bijzonder aandacht voor het beschrijven van grote rotaties in 3D en het gevolg voor de eerder besproken simulatiemethoden.
•    Toepassingen van de methode aan de hand van praktische voorbeelden: flexibiliteit, regeltechniek en onderwerpen op verzoek van de deelnemers.

Bedoeld voor

De introductiecursus Multibody Dynamica is bedoeld voor mechanici, ontwerpers en rekenaars die actief zijn in de machinedynamica of structurele dynamica en die willen weten wat de toegevoegde waarde is van multibody dynamica ten opzichte van lineaire eindige-elementensimulaties en voor mensen die reeds praktisch gebruik maken van multibody software en zich willen verdiepen in de theoretische achtergrond. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor elektrotechnici en mechatronisch ontwerpers die meer willen weten over de typische gebruikte mechanische modellen in regeltechnische omgevingen.

Voor het toepassen van multibody dynamica gebruik je numerieke simulaties en kun je numeriek programmeren, bijvoorbeeld in de open source software Python. Wil je Python gaan gebruiken of meer mogelijkheden van Python ontdekken? Bekijk dan onze cursus Python voor ingenieurs of Python voor ingenieurs: de verdieping.

De bijeenkomsten voor deze cursus zijn op 27 september en 4, 11 oktober 2021.