Laden Evenementen

Deze cursus richt zich op het hele spectrum van zware machines in relatie tot belastingen en geotechnische draagkracht. In het bijzonder komen funderingsmachines aan bod en kranen die nodig zijn bij de bouw van windturbines.

Moderne funderingsmachines zijn vaak zeer hoog ten opzichte van de grootte van het bouwterrein, zeker bij binnenstedelijke projecten. Als zo’n machine omvalt (en dat gebeurt nog te vaak!), komt zij al snel buiten de bouwplaats in de openbare ruimte terecht met aanzienlijk risico van persoonlijk letsel.

Het draagvermogen van het bouwterrein en het ontwerp van de kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines vraagt ook deskundigheid in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces om te komen tot een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp. Daarbij speelt een groot aantal locatiespecifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de (veelal slappe) ondergrond. Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

Zware machines in relatie tot belastingen en geotechnische draagkracht

In de cursus komen aan bod:

  • De veiligheidsfilosofie
  • Kraantypen en belastingen
  • Het ontwerp van het bouwterrein (draagvermogen, zettingen)
  • Realisatie van de uitvoering
  • Een 2-tal uit te werken casussen.

Deze nieuwe cursus is een samenvoeging van twee eerder gegeven cursussen: “Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” en “Begaanbaarheid van bouwterreinen”. Hoewel beide cursussen zich richten op een iets ander toepassingsgebied, bleek er in beide overeenkomende onderwerpen. Het rapport “Begaanbaarheid van bouwterreinen” is optioneel bij de cursus bij te bestellen; het rapport  “Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” is gratis te downloaden bij STOWA.

Bedoeld voor

Betrokken deskundigen die bekend zijn met geotechnische basiskennis bij opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, bevoegd gezag en leveranciers van materieel.

De cursus wordt gegeven verspreid over twee dagen:

Dag 1 – Dinsdag 28 september van 12:30 – 17:00
Dag 2 – Dinsdag 5 oktober van 10:45-16:30