Laden Evenementen

VERSNELLEN VERANDERING VAN ENERGIESYSTEMEN IN NOORDWEST-EUROPA

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Uitdagingen aangaan met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van groene energie, evenals het creëren van een stabiel en betrouwbaar energiesysteem in 2050, houdt niet op bij onze landsgrenzen.

Het benaderen van oplossingen in een gezamenlijke grensoverschrijdende aanpak kan een route zijn om de levering van betaalbare schone energie te waarborgen. De Noordzee wordt de toekomstige krachtpatser voor duurzame energie voor Noordwest-Europa en verbindt ook de energiemarkten. Landen in Noordwest-Europa hebben samen de middelen, kennis en mensen om het systeem te veranderen en het voortouw te nemen, met name in offshore energie. Het vereist een verbreding van onze reikwijdte buiten de nationale en sectorale grenzen, het combineren van activa en het verbinden van infrastructuur om te versnellen naar een schoon en betrouwbaar energiesysteem.

Tijdens dit evenement zullen we kijken naar een breed scala aan samenwerkingen die zijn gestart in landen aan de Noordzee. Zo vraagt de rol van havens als energieknooppunten voor Noordwest-Europa om verdere intensivering van onderlinge samenwerking en grensoverschrijdende energie-infrastructuur. Realisatie van een internationale waterstof-backbone die de havens, industrieclusters in Noordwest-Europa met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat groene waterstof Europa binnenkomt. En een inpassing van het gebruik van de Noordzee in het toekomstige energiesysteem voor offshore wind en waterstofproductie en CO2-opslag is essentieel om de klimaatdoelen te halen.