Laden Evenementen

Decarbonisatietrajecten voor verschillende soorten vervoer staan centraal tijdens het event van de Energy Reinvented Community in samenwerking met Shell en Deloitte.

Elektrificatie van het wegvervoer is top of mind. Maar de vraag speelt ook voor andere vervoerssectoren, zoals de scheepvaart en, in de toekomst, het vervoer door de lucht. Hoewel Nederland koploper is met een hoog en nog steeds toenemend aantal elektrische laders, brengt het geïntegreerde energiesysteem een aantal kansen en uitdagingen met zich mee.

Om de reeds bestaande netcongestie het hoofd te bieden, moet de elektriciteitsinfrastructuur worden geüpgraded, uitgebreid en geoptimaliseerd. Tegelijkertijd ontstaan er innovatie- en nieuwe kansen, bijvoorbeeld batterijtechnologieën, het gebruik van elektrische auto’s als batterijopslag en flexibele vraag, en nieuwe mobiliteitsconcepten in stedelijke gebieden.

Ook zullen worden besproken de decarbonisatietrajecten om de transportsectoren, zoals zware vrachtwagens over lange afstanden, de lucht- en scheepvaart, te verminderen. Gaan deze sectoren waterstof gebruiken? Welke rol zullen biobrandstoffen spelen? Hoe ziet dit eruit vanuit het oogpunt van grondstoffen en circulariteit? En hoe zit het met innovatie en haalbaarheid van synthetische brandstoffen als oplossing voor de langere termijn?

De energietransitie vraagt om nieuwe businessmodellen en een nieuwe energie-infrastructuur voor bijvoorbeeld de elektrificatie van de industrie, de uitrol van een waterstofnet en de opslag van CO2. Tegelijkertijd moeten spelers in de energiesector zorgen voor een meetbaar rendement op investeringen voor de financiering van hun projecten op het gebied van decarbonisatie en hernieuwbare en schone energie.

Bedrijven moeten hun activiteiten sturen om te profiteren van de huidige en toekomstige marktvereisten en om te anticiperen op beleidsstimulansen. De bedrijven die sectoroverschrijdende allianties vormen en wendbaar blijven in soms volatiele marktomstandigheden, zullen degenen zijn die naar voren komen als leiders in de energietransitie.

Deze uitdagingen en meer zullen centraal staan tijdens het event op 14 november 2024.

Details volgen binnenkort