Laden Evenementen

Fit for purpose analyse

Deze cursus geeft inzicht in begrippen, methoden en experimentele procedures die in de breukmechanica worden gebruikt om de (rest)sterkte en (rest)levensduur van constructies te bepalen. Je leert breukmechanica-codes juist toe te passen.

Bij het ontwerpen van constructies is het noodzakelijk berekeningen te maken van spanningen en vervormingen als gevolg van mogelijke belastingen.  Wanneer de belasting een grenswaarde overschrijdt, kan het materiaal zijn samenhang verliezen en ontstaan er scheuren. Dit gebeurt meestal bij verbindingen tussen componenten.

Je leert met berekeningen uit de breukmechanica te voorspellen of en hoe een scheur verder zal uitgroeien. Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende methoden en je weet hoe je de kritische waarden experimenteel kunt bepalen.

Scheureigenschappen, (rest)sterkte en levensduur bepalen

Tijdens de cursus krijg je handvatten voor het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wordt bij gegeven belasting de scheur groter?
  • Indien de scheur uitgroeit, wat is de scheurgroeisnelheid en -richting?
  • Stopt de scheurgroei na enige tijd?
  • Wat is de residuele sterkte van een constructie(deel) als functie van de scheurlengte?
  • Wat is de levensduur van een constructie(deel) als functie van (initiële) scheurlengte, belasting en omgeving?

Bedoeld voor

Ingenieurs betrokken bij breukmechanica, bezwijkanalyses, fit-for-purpose analyses, het ontwerpen van constructies en laboratoriumonderzoek aan materialen en constructies.

Cursusdata

Deze cursus duurt vijf dagen, en wordt gegeven op 5, 12, 19, 26 november en 3 december 2020