Sinds mei 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe regels voor congestiemanagement vastgesteld. Deze regels zorgen ervoor dat netbeheerders meer ruimte creëren op de elektriciteitsnetten. Hierdoor kunnen duurzame projecten, zoals wind- en zonneparken, sneller worden aangesloten op het net. ACM heeft de implementatie van de nieuwe regels geëvalueerd en ziet dat congestiemanagement op stoom komt, maar dat nog niet alle mogelijkheden zijn benut. Daarnaast benadrukt de ACM dat netbeheerders sneller hun congestie-onderzoek moeten doen.

 Jan Vos, voorzitter NWEA: “Het is goed dat de ACM zo zorgvuldig kijkt hoe netcongestie voorkomen kan worden. Voor veel duurzame projecten is dit erg belangrijk, omdat ze op een wachtlijst staan om aangesloten te worden op het net. Het is positief dat de ACM nu een termijn van zes maanden stelt aan het congestie-onderzoek.”

Met de nu voorgestelde wijzigingen wil de ACM ervoor zorgen dat er nog meer regelbaar vermogen onder congestiemanagement wordt aangebracht. Er is op korte termijn verduidelijking nodig op een aantal punten en ACM publiceert daarom tegelijk met de evaluatie ook het Ontwerpbesluit wijzigingen congestiemanagement. Dit ligt de komende weken ter inzage.

Samen optrekken
Ook grotere aangeslotenen (met een capaciteit van 1 MW of groter) kunnen straks samen gaan optrekken en met de netbeheerder afspraken maken over flexibel gebruik van het net. Vos: NWEA pleit hier al langere tijd voor, omdat groepscontracten ook voor grote partijen flexibiliteit opleveren en dus voor de broodnodige ruimte op het net zorgen. Het is goed om te zien dat ACM dit voorstel nu omarmt.” Bij de vorige aanpassing was dit al mogelijk gemaakt voor kleinere partijen tot 1 MW.  Deze groepen sluiten dan samen een groepscapaciteitsbeperkingscontract (CBC) af. Het is daarbij wel belangrijk om een partij aan te wijzen die zorgt voor afstemming binnen de groep, de biedingen van de groep coördineert en het aanspreekpunt is voor de netbeheerder.

Sneller congestie-onderzoek nodig
Als er structureel congestie dreigt in een bepaalde regio, moet de netbeheerder hiervan een vooraankondiging doen bij de ACM. Hierna wordt via een congestie-onderzoek vastgesteld of in die regio congestiemanagement toegepast kan worden. Tot nu toe was er geen termijn vastgesteld waarbinnen dat onderzoek afgerond moet zijn. Uit de evaluatie blijkt dat dit in sommige gevallen meer dan een jaar duurt. De ACM wil daarom een maximale termijn van zes maanden vaststellen tussen vooraankondiging en publicatie van het congestie-rapport. Zo’n maximale termijn geeft marktpartijen die in de wachtrij staan meer zekerheid over de termijn waarop zij te horen krijgen of hun verzoek om transpartcapaciteit wordt ingewilligd.