Vandaag start de nieuwe campagne ‘Daar krijg je energie van!’ Met onderbouwde informatie en goede voorbeelden, willen we laten zien waar de duurzame energiesector aan werkt.

Het hoogtepunt van deze campagne is de Open Energie Dag op 11 september 2021. Tijdens deze jaarlijkse Open Energie Dag openen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project. Gedreven mensen vertellen enthousiast over het project en leggen uit hoe het werkt. Er zijn nu al 12 locaties hiervoor aangemeld. Voor een overzicht van de al aangemelde projecten en goede voorbeelden kunt u terecht op Daarkrijgjeenenergievan.nl.

Bedrijven of energiecoöperaties die hun zonne- of windpark of duurzaam warmteproject aan burgers willen laten zien, kunnen zich ook aanmelden via de website.

Deze campagne is opgezet door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met NWEA, Holland Solar, Energie Samen, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.