NWEA logo

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Sector goed op dreef - Winddag 2014 in Emmeloord

Zo’n 350 bezoekers waren 13 juni te gast bij ENERCON op de jaarlijkse Winddag. Deze Nederlandse Global Wind Day was weer gevuld met lezingen, workshops, netwerken en een excursie. Dit keer werd het grote nieuwe windpark Noordoostpolder in aanbouw bezocht.

 

WD 2014 - NetwerkenWD 2014- Excursie


WD 2014 - Reeker


WD 2014 - Excursie

Onderzoeksbureaus TNS Nipo en Desicio gingen in op een onderzoek naar de impact van de windsector op de werkgelegenheid en economie. Wind op land en zee zijn samen goed voor bijna 8.000 volle banen (directe en indirecte werkgelegenheid) en hebben een omzet van meer dan drie miljard euro per jaar. De bijdrage aan het bruto nationaal product is ruim 1,1 miljard euro. Deze cijfers geven een idee van wat windenergie aan economie en werkgelegenheid gaat bijdragen als de verwachtte groei in sector doorzet: wind op land met ongeveer 2.400 naar 6.000 megawatt en op zee van 228 naar 4.500 megawatt. 

 

Standaardisatie

 

 

Standaardisatie van het proces lijkt cruciaal om dienstverlening te verbeteren en kosten te laten dalen. Zo gaf het NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) in een workshop aan dat standaardisatie van de netaansluiting op zee ertoe kan bijdragen dat kosten voor wind op zee dalen. 

 

 

In een andere workshop werd gepleit voor een soort standaardisatie op land, mede om kosten te besparen. Zoals de APK voor autokeuring zou een soort Wind-APK ingesteld kunnen worden. Carlo Reeker, vicepresident van BWE, de Duitse Zusterorganisatie van NWEA vertelde over hoe zij het laatste decennium jaarlijks onderzoek doen bij klanten over de dienstverlening in service en onderhoud in de windsector. Deze Service Satisfaction Survey levert veel duidelijkheid voor zowel onderhoudsbedrijven als klanten, waardoor het niveau van dienstverlening stijgt. 

Participatie en financiering

Volgens een workshop door RVO zou het SDE+ budget inmiddels voldoende zijn om de doelstelling te halen. Een andere workshop ging in op de kansen voor participatie en financiering door burgers, ontwikkelaars en financiers meer te verbinden. In verschillende andere presentaties werd vanuit verschillende hoeken belicht hoe dit is gelukt in Flevoland, voor de herstructurering en opschaling aldaar.

Beeldvorming

Nieuwe presentatietechnieken werden getoond die bijvoorbeeld publiek een beeld kunnen geven van hun toekomstig uitzicht. Ook kwamen beeld en geluid van de nieuwe net gelanceerde campagne aan bod. Het getoonde animatiefilmpje van de campagne (www.windvoorjou.nl) lijkt een effectief middel om hardnekkige denkbeelden over windenergie aan te pakken. Dat dit hard nodig is bleek ook weer in het debat, waar Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid voor D66) aangaf hoe de politieke strijd zwaarder is als mensen niet goed op de hoogte zijn van de feiten. 

 

Enthousiast

De vele mensen die met bussen het grootse Noordoostpolder project (NOP) in wording hadden bezocht kwamen enthousiast terug. Overal was aan de geanimeerde gesprekken te merken: de branche is goed op dreef.

 


Foto's: Peter de Koning

Bijlagen zie onderaan: Presentaties lezingen en workshops, programma en persbericht

 

 

BijlageGrootte
14_06_12_Persbericht_Winddag_13_juni_definitief.pdf319.13 KB
Winddag 13 juni 2014 Programma.pdf136 KB
WD 2014 Presentatie conceptrapport TNS NIPO_Impact van de windenergiesector.pdf306.56 KB
WD 2014 Presentatie NEN - Frank Kortstee - Standaardisatie bij Wind op Zee.pdf1.5 MB
WD 2014 Presentatie Outsmart - Dennis Shiricke - Optimaliseren technisch operationeel management.pdf7.77 MB
WD 2014 Presentatie RABOBANK Mark Schmitz - NOP.ppt968.5 KB
WD 2014 Presentatie RHDHV en Edelweiss- Pulles en Jansen - Participeren Financieren Wind op Land.pdf1.65 MB
WD 2014 Presentatie TENNET - Patrick vd Rijt -TENNET als netontwikkelaar op zee.pdf2.52 MB
WD 2014 Presentatie BLIX en Oliveira - Veldhuizen en Kohlen - Wind-APK.ppt7.83 MB
WD 2014 Presentatie ENERCON Bram v Noort - NOP.pdf1.91 MB
WD 2014 Presentatie RVO - Rinsma en Oerlemans - Uitleg over SDE+.pdf736.45 KB
WD 2014 Presentatie BWE - Carlo Reeker - Service, a key sector of the wind industry.pdf2.96 MB
WD 2014 Presentatie Eneco - Tellman - NOP.pdf531.44 KB

Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH  Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief