Inbreng NWEA wet STROOM

Woensdag 30 september 2015 was de behandeling van de wet STROOM. Deze wetsbehandeling is van groot belang voor het net op zee. Onderstaand de mail die NWEA maandag 28 september heeft gestuurd aan de TK-leden.

Lees meer

NWEA-reactie concept AMVB algemene regels windparken op zee

NWEA heeft vandaag 29 september 2014 haar zienswijze ingebracht in de internetconsultatie over het concept  “Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)”.

Lees meer