Reactie op structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV III)

Een mogelijk stopcontact op zee wordt jammer genoeg niet als mogelijkheid genoemd in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III), schrijft NWEA in een zienswijze naar aanleiding van het verschijnen van het kabinetsstandpunt (PKB 3). Ook de noodzakelijke hoogspanningsverbindingen tussen zo'n aansluitpunt voor toekomstige offshore windparken en de kust staan niet in de stukken. Die omissie dient wat NWEA betreft goedgemaakt te worden.

Lees meer

Zeekabel betere oplossing voor 380 kV-verbinding

Aanleg van de Randstad 380 kV-verbinding als zeekabel is te prefereren boven aanleg over land. NWEA heeft dit standpunt herhaald in een brief aan de Minister van Economische Zaken naar aanleiding van haar schrijven aan de Tweede Kamer. Een kabel over de zeebodem is sneller aan te leggen. Bovendien kan werk met werk gemaakt worden: de zeekabel kan dienen de aansluiting van windparken op het hoogspanningsnet.

Lees meer

Tweede Kamer pleit voor meer windturbines op zee

Warme woorden voor windenergie op zee tijdens een overleg van de Tweede Kamer. Meer turbines op de Noordzee, TenneT moet de elektrciteitskabel daarvoor aanleggen en duurzame energie moet voorrang krijgen bij toegang tot het elektriciteitsnet.

Lees meer