NWEA over Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee

Tijdens het rondetafelgesprek van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer op 13 oktober 2016 heeft NWEA zijn visie gegeven op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee. Dit is de link naar de bijdrage van NWEA.