Ontwerpregeling voor inrichtingen milieubeheer

Onder meer de regelgeving rond 'slagschaduw' en het feit dat Nederlandse normen inmiddels vervangen zijn door Europese normgeving, komen aan bod in de NWEA-inspraakreactie op de 'Ontwerpregeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'.

Lees meer

3000 MW Windenergie op land

Naar aanleiding van uitlatingen van minister Cramer (VROM) dat ze het opgesteld vermogen van windenergie op land fors wil uitbreiden, schreef NWEA haar dat streven te ondersteunen. In de brief zegt NWEA-voorzitter Joop Lasseur te hopen op een constructieve samenwerking.

Lees meer