Inspraakreactie m.e.r. Randstad 380 kV

NWEA heeft opnieuw ingesproken bij de procedure voor de aanleg van de Randstad 380 kV-verbinding. Al eerder heeft NWEA erop gewezen dat een hoogspanningsverbinding over de zeebodem sneller te verwezenlijken is dan een verbinding over land.

Lees meer

Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL

De groei van hernieuwbare energie moet de komende vier jaar vooral van windenergie op land komen, staat in de Rijksbegroting voor 2008. Gesproken wordt over een groei met 2000 MW productievermogen op land. NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, steunt deze ambitie en zal zich vol inzetten om deze te realiseren en publiceert daarom een Oproep tot actie - Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL.

Lees meer