NWEA-reactie op evaluatie windenergie Fryslân

NWEA heeft de leden van Provinciale Staten van Fryslân een brief gestuurd naar aanleiding van de evaluatie van het windenergiebeleid in hun provincie. Uit het advies van Gedeputeerde Staten bij de evaluatie blijkt dat men het bestaande windenergiebeleid grotendeels ongewijzigd wil voortzetten. Volgens NWEA zijn er wel aanpassingen nodig.

Lees meer