Particuliere netten en aansluitbeleid netwerkbedrijven

Onlangs heeft de minister van Economische Zaken de NMa verzocht geen ontheffingen meer te verlenen van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. Een onwenselijke situatie, schrijft NWEA aan de minister, want in een aantal gevallen kan dat tot vertraging bij de ontwikkeling van windparken leiden.

Lees meer

NWEA evalueert voortgang knelpunten wind op land

Eind januari zijn in het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie een aantal belemmeringen benoemd die opgelost moeten worden om de verdubbeling van windenergie mogelijk te maken. Deze knelpunten (en enkele andere) waren eerder ook al vanuit NWEA aangedragen.

Lees meer