Reactie op plannen provincie Gelderland

Met een mail aan commissieleden van Provinciale Staten, heeft NWEA haar mening gegeven over het nieuwe windbeleid in de provincie Gelderland. NWEA is tevreden met de aandacht voor windenergie en onderschrijft de stelling van het provinciebestuur dat een intensievere bemoeienis van de provincie gewenst is om meer projecten verwezenlijkt te krijgen.

Lees meer

Reactie NWEA op ruimtelijke plannen Groningen

Waardering voor het feit dat de provincie Groningen de doelstelling voor windenergie heeft verhoogd naar 750 MW, schrijft NWEA in een reactie op het nieuwe provinciale omgevingsplan. Het klinkt ambitieus, maar hoeft pas in 2020 bereikt te zijn. Liever ziet NWEA dat de doelstelling in 2015 gehaald wordt, met een hoger ambitieniveau voor 2020. Dat sluit beter aan op landelijke discussies.

Lees meer

Reactie NWEA op Ontwerp Omgevingsvisie Overijssel

In de provincie Overijssel is ruimte voor meer windenergie dan is opgenomen in de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie, meent NWEA. Overijssel gaat uit van 80MW opgesteld vermogen in 2020, evenveel als in eerdere afspraken met het Rijk al voor 2010 was vastgelegd. Daarmee ontstaat de indruk dat voor latere jaren geen extra ruimte wordt geboden.

Lees meer