NWEA-reactie op Energie- en klimaatbeleid Zeeland

NWEA waardeert de wijze waarop de provincie Zeeland zich inzet voor windenergie, schrijft NWEA in een reactie op de provinciale strategienota Energie- en klimaatbeleid 2008-2012. Voor 2012 is een doelstelling van 400 MW opgesteld vermogen windenergie geformuleerd. NWEA betwijfelt wel of de aangewezen locaties voldoende ruimte bieden om die doelstelling te halen. Daarnaast bepleit NWEA dat Zeeland een doorkijk ná 2012 formuleert.

Lees meer

In Fryslân kan méér met windenergie

De ambities die het Friese provinciebestuur uitspreekt in de startnotitie Windstreek 2011 is te mager, schrijft NWEA in een brief aan leden van Provinciale Staten. Fryslân kiest amper voor groei. Een windrijke provincie zou juist een harde doelstelling voor 2020 moeten stellen. Dat sluit aan bij de eigen ambities rond duurzame energie en bij de landelijke doelstelling.

Lees meer

NWEA-visie miniwindturbines

Miniwindturbines kunnen in 2020 goed zijn voor de opwekking van 100 GWh duurzame elektriciteit en zorgen daarmee voor circa 56 kton CO2-reductie per jaar. Het aantal miniturbines in Nederland is dan fors gegroeid.

Lees meer