Onderzoek mogelijkheden gedoogplicht windenergie

In september 2015 heeft Albert de Vries (PvdA) in de Tweede Kamer – in het kader van een eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen grondeigenaren en omwonenden van windparken - voorgesteld om te gaan werken met een gedoogplicht voor Wind op Land. Minister Kamp reageerde positief en wil deze mogelijkheid onderzoeken. NWEA is blij dat de minister heeft aangekondigd eerst een gedegen onderzoek te doen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van het toepassen van gedoogplicht op grotere schaal en denkt graag mee met de minister hierover.

Lees meer

Reactie internet consultatieronde wijziging regeling burgerluchthavens

NWEA is van mening dat het onwenselijk is om de internationale regelgeving (Annex 14 en European Aviation Safety Agency, Part Aerodrome-Design) niet te volgen. Recent is namelijk in Europees verband besloten om geen ‘outer horizontal surface’ op te nemen in de regelgeving. Voor NWEA is het onduidelijk waarom het opnemen van een ‘outer horizontal surface’ in Nederland toch gewenst is en niet op de huidige wijze overeenstemming bereikt kan worden.

Lees meer

Vervanging windmolens begrijpelijk

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet, met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik maken van de huidige regels vindt NWEA wel te begrijpen.

Lees meer