Zienswijze Activiteitenbesluit: Aanbieding werkzaamheden Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

NWEA heeft het ministerie I&M verzocht om windturbines buiten de geluidsbeoordeling van de agrarische inrichting te laten vallen. Ook in 2005 heeft NWEA ingesproken en het ministerie verzocht om windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting. Dit verzoek is destijds gehonoreerd. Logisch zou zijn nu ook windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting.

Lees meer