Zienswijze NWEA op Structuurvisie Infrastructuur en ruimte

Het belang van windenergie dient in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte nadrukkelijker benoemd te worden, vindt NWEA. Wind op land en op de Noordzee zijn activiteiten die geschieden om dwingende redenen van nationaal belang. In een zienswijze op de Ontwerpstructuurvisie bepleit NWEA onder meer ook dat het zoekgebied ten noorden van de Wadden groter van omvang wordt.

Lees meer

Ambitie windenergie is ruimtelijk mogelijk, extra inzet nodig

Er zijn ruim voldoende ruimtelijke mogelijkheden om de landelijke ambitie van minstens 6.000 MW windenergie op land in 2020 waar te maken. Dat constateert NWEA in het visiedocument ‘Ruimte voor wind op land’. Er is echter wel extra inzet nodig van de verschillende overheden en de bedrijven. Anders wordt de doelstelling niet gehaald. De lopende projecten hebben daartoe samen te weinig potentieel.

Lees meer