NWEA Zienswijze wetsvoorstel natuur (Wet natuur)

NWEA is positief ten aanzien van de voorgestelde vereenvoudigingen in de natuurwetgeving in Nederland (Wet Natuur). NWEA hoopt dat dit positief zal doorwerken in de verkorting van de proceduretijd voor het verkrijgen van vergunningen voor windparken op land èn op de Noordzee, staat in een zienswijze die is ingediend op het ontwerpwetsvoorstel Wet Natuur.

Lees meer

RVOB (Domeinen) en de grondvergoedingen

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), voorheen de Dienst Domeinen, beheert grond die in eigendom is bij het Rijk. Als daarop een windturbine wordt geplaatst, vraagt het RVOB daarvoor een vergoeding.

Lees meer