NWEA tijdens rondetafel structuurvisie: "Meer ruimte reserveren"

De structuurvisie wind op land is een belangrijke stap wat betreft de ruimtelijke randvoorwaarden voor windenergie. En ook al telt het totaal nog niet op tot 6.000 MW en zullen er gebieden afvallen, naar de mening van NWEA zou de Tweede Kamer de structuurvisie nu moeten vaststellen zodat verloren tijd ingehaald kan worden.

Lees meer