NWEA-visie miniwindturbines

Miniwindturbines kunnen in 2020 goed zijn voor de opwekking van 100 GWh duurzame elektriciteit en zorgen daarmee voor circa 56 kton CO2-reductie per jaar. Het aantal miniturbines in Nederland is dan fors gegroeid.

Miniwindturbines maken het mogelijk om windenergie te benutten voor de elektriciteitsopwekking op locaties waar dat met grote windturbines niet mogelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om plaatsing op of direct naast gebouwen in zowel de gebouwde omgeving als op industrieterreinen of in de landelijke omgeving. Nederland telt verschillende fabrikanten van miniturbines en andere bedrijven die actief op deze markt zijn. Deze hebben zich in 2007 verenigd binnen NWEA in de Commissie Miniwindturbines. Het visiedocument is vanuit deze commissie opgesteld.

In Nederland zelf zijn op dit moment ongeveer 300 miniturbines geplaatst; er staan er inmiddels veel meer van Nederlands fabrikaat in het buitenland. Naar verwachting zullen tot 2012 ongeveer 7.200 mini windturbines in Nederland worden geplaatst. Om de opwekking van 100 GWh elektriciteit in 2020 mogelijk te maken, zouden daarna per jaar zo'n 5.000 miniturbines geplaatst moeten worden. Daartoe zullen regels en voorschriften helder moeten zijn en zal de overheid een stimuleringsbeleid dienen te voeren en miniturbines een plek moeten toebedelen in de energietransitie. Zo is de huidige wet- en regelgeving nog te veel gebaseerd op de richtlijnen die gelden voor grote windturbines. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de stimuleringsregeling SDE.
 
De door miniturbines opgewekte elektriciteit wordt ter plekke verbruikt of geleverd aan het elektriciteitsnet. Omdat de turbines elektriciteit leveren 'achter de meter' (voor direct eigen verbruik), zijn ze het best te vergelijken met zonnepanelen. Van mini windturbines is sprake bij een rotoroppervlak van maximaal 200 m2 en een rotordiameter tot 15 meter. Vrijwel alle miniturbines die op dit moment op de Nederlandse markt worden aangeboden, hebben een rotordiameter kleiner dan 5 meter. De masthoogte wordt per locatie bepaald en variëert van 3 tot 25 meter. Mini windturbines zijn leverbaar in vermogensclasses van 100 W t/m 50 kW. Mini windturbines worden in het buitenland veelal 'small turbines' genoemd. Ook de term 'urban turbines' wordt gebruikt.

NWEA zal het visiedocument benutten om het gesprek over mini windturbines aan te gaan met de overheid en instanties.