Zienswijze windenergie Visie Zuid-Holland

NWEA heeft in april 2017 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op de ontwerp partiële herziening windenergie Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland.

In deze zienswijze heeft NWEA enkele opmerkingen gemaakt over de noodzaak van evenredige verdeling en voldoende reservecapaciteit. Lees hier onze zienswijze.