IEC-norm opvolger van NVN-voornorm

De normering voor de certificering van windturbines is onlangs aangepast. De certificeringscommissie NEC'88 heeft in maart 2006 officieel bepaald dat nieuwe Europese IEC-normen gelden als opvolger van de Nederlandse voornorm NVN 11400-0.

Lees meer

NWEA-voorstel voor een verbeterde MEP-regeling

Begin januari 2007 publiceerde NWEA een voorstel voor een verbeterde MEP-regeling voor windenergie op land en op zee. Op verzoek van NWEA hebben KEMA en Ecofys de budgettaire effecten van het voorstel doorgerekend, gebruik makend van dezelfde scenario's en modellen als waarmee zij rekenen bij het bepalen van de hoogte van de MEP.

Lees meer

NWEA-reactie op Regeerakkoord

NWEA kijkt uit naar samenwerking met de Nederlandse regering om de ambitieuze doelstellingen voor milieu en energie te verwezenlijken, schrijft NWEA in een brief naar aanleiding van het Regeerakkoord.

Lees meer