Brief aan Tweede Kamer: Prinsjesdag en SDE

In een brief aan Tweede Kamerleden heeft NWEA kort voor Prinsjesdag gewezen op een aantal ontwikkelingen die voor windenergie van belang zijn. Natuurlijk de rijksbegroting zelf, maar met name ook de nieuwe SDE (opvolger van de MEP).

Lees meer

NWEA-voorstel voor koppeling elektriciteitsprijs en SDE-bijdrage

Tijdens een overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en NWEA over de SDE-regeling, vroeg het ministerie aan NWEA met een aantal voorstellen te komen voor de verdere uitwerking van de SDE-regeling. Het ging daarbij onder meer om de wijze waarop de basiselektriciteitsprijs en de jaarlijkse 'actuele elektriciteitsprijs' worden berekend.

Lees meer

Voorrang voor duurzame energie bij toegang tot elektriciteitsnet

Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie, dient voorrang te krijgen bij de toegang tot het elektriciteitsnet. Dat uitgangspunt is opgenomen in Europese regelgeving. NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, heeft per brief de minister van Economische Zaken daarop gewezen in verband met de problematiek in Noord-Nederland.

Lees meer