Basisgegevens: ECN rekent ten onrechte vanuit 3 MW-turbine

Bij het berekenen van de basisgegevens kiest ECN ten onrechte een 3 MW-windturbine als uitgangspunt. Turbines van 2 MW zijn verreweg het meest in gebruik bij de lopende projecten, schrijft NWEA als reactie op de berekeningen van ECN. De berekeningen vallen voor lopende projecten dan ook slecht uit, met als risico dat pijplijnprojecten niet van de grond komen.

Lees meer

SDE-regeling: brief over bevoorschotting

Het voor de SDE bedachte systeem van bevoorschotting leidt volgens NWEA tot een aanzienlijke administratieve belasting, minder zekerheid en tot hogere financieringslasten en daarmee tot hogere SDE-basisbedragen.

Lees meer

NWEA-reactie op advies basisgegevens (ECN/KEMA)

Door ECN en KEMA is een conceptadvies opgesteld met de basisgegevens duurzame energieproductie 2008-2009. De gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van de onredabele top van windenergie en dat zal weer een rol spelen in de verdere besluitvorming rond de SDE, de opvolger van de MEP.

Lees meer