Zienswijze Startnotitie tweede kerncentrale Borssele

In het Milieu Effect Rapport voor een mogelijke tweede kerncentrale in Borssele zullen ook de milieueffecten voor onderhoud, ontmanteling en verwijdering beschreven moeten worden, net zo als dat bij andere elektriciteitsproductie-eenheden geeist wordt. Dat schrijft NWEA in een zienswijze op de Startnotitie Tweede Kerncentrale Borssele.

Lees meer

Reactie NWEA op wetsvoorstel 'Voorrang voor duurzaam'

Het principe 'Voorrang voor duurzaam’ is feitelijk niet vastgelegd in het wetsvoorstel met die naam. Dat constateert NWEA in een brief aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is op geen enkele wijze in formele zin vastgelegd of gewaarborgd dat bij het transport van elektriciteit daadwerkelijk voorrang voor duurzaam geldt. Het principe 'voorrang voor duurzaam' dient namelijk apart uitgewerkt te worden in een - gemakkelijker aan te passen - Algemene maatregel van bestuur.

Lees meer