NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

In 2025 heeft windenergie niet langer overheidssteun nodig. Nieuwe windprojecten op land worden voor 50% opengesteld voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven. Verder moeten regio's financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de opwekking van duurzame energie. Deze uitgangspunten en voorstellen heeft NWEA in een manifest naar de informateur gestuurd.

Lees meer

Zienswijze NWEA internetconsultatie AmvB's Omgevingswet

Afgelopen periode hebben de AmvB’s Besluit (Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) ter inzage gelegen en was het mogelijk om onze zienswijze hierop in te dienen.

Lees meer