Windmolens en geluid

Het draaien van de wieken van windmolens zorgt voor geluid. Wettelijke normen beschermen woningen, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven tegen het geluid van windmolens.

De wettelijke geluidsnormen zijn strenger voor de avond en de nacht dan voor geluid overdag. In het berekenen van het gemiddelde geluidsniveau weegt het geluid dat in de avond en in de nacht van windmolens afkomt zwaarder mee dan het windmolengeluid overdag.

Het gemiddelde toegestane geluidsniveau op jaarbasis is 41 dB. In de praktijk komt het geluid van een windturbine aan de buitengevel van een woning ook bij hoge windsnelheden niet uit boven de circa 46 decibel (dB). Dat is ongeveer even hard als het geluid van een lichte regenbui of een koffiezetapparaat.

In deze infographic is dit visueel weergegeven: http://nwea.nl/images/infographics/Windmolens-en-geluid.pdf. De infographic is vrij te gebruiken, ook in aangepaste vorm, volgens de onderstaande Creative Commons licentie.

Meer informatie over windmolens en geluid vanuit de overheid staat hier.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.