• Home
  • Over windenergie
  • Factsheets

Factsheet zeldzame metalen in windturbines

 

In een hoog-technologisch product als een windturbine zitten een hoop verschillende grondstoffen verwerkt. Naast de bekendere metalen als ijzer, worden in een specifiek subtype ook zogenaamde zeldzame metalen gebruikt.

Lees meer

Factsheet verwerking turbinebladen

 Sinds decennia worden composieten (met vezels1 versterkte kunststoffen) in diverse producten verwerkt. Aanvankelijk voor kleine producten (surfplanken, kano’s, etc.) en door relatief kleine producenten. Bij de productie was weinig oog voor toekomstige verwerking/ recycling van het materiaal, en door de lange levensduur leek dit ook ver weg.

Lees meer

Factsheet ecologische aspecten windenergie op zee

Op en in de Noordzee ondernemen mensen van alles: visserij, olie- en gaswinning, recreatie, scheepvaart en het opwekken van windenergie. Windenergie is een essentieel middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan: belangrijk voor mensen, dieren en planten. Naast de positive effecten op het klimaat beïnvloeden windmolens op zee ook de directe leefomgeving van het zeeleven. Deze factsheet van NWEA, Natuur & Milieu en het SER Energieakkoord gaat in op de effecten van windmolenparken op zee op de ecologie zowel boven als onder water.

Factsheet economische kracht van windenergie op zee

Windparken op zee bieden enorme kansen voor de Nederlandse economie. Door windenergie wordt Nederland zelfvoorzienend op het gebied van energie, windenergie zorgt voor veel banen en windenergie kan een belangrijke exportmotor worden. In deze factsheet geven NWEA, Natuur & Milieu en het SER Energieakkoord uitleg over de economische aspecten van windenergie op zee.

Factsheet wind op zee

In 2023 moet 16 procent van de Nederlandse energie duurzaam worden opgewekt. De overheid en ruim veertig bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben dat in het SER Energieakkoord afgesproken. Een fors deel van deze duurzame energie komt straks van windenergie op zee: in 2023 zal er uit wind op zee 4500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen staan. Binnen zeven jaar zullen vijf miljoen huishoudens hun elektriciteit krijgen van windturbines op zee. In de Factsheet wind op zee geven NWEA, Natuur & Milieu en het SER Energieakkoord uitleg over windenergie op de Noordzee.

  • 1
  • 2