Medewerkers van NWEA

Erik van Diest: Medewerker Communicatie & Evenementen. Erik ondersteunt het team met communicatie en het opzetten van evenementen voor de leden van NWEA. Hiervoor heeft hij zich bezig gehouden met innovatie bij MKB-bedrijven. Email: erik.vandiest(at)nwea.nl

Rik Harmsen: Branchespecialist Wind op Land. Rik trekt onder andere de public affairs van NWEA. Daarvoor was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie en van de Europese fractie van de Partij van de Arbeid, en werkte hij voor MVO Nederland. Email: rik.harmsen(at)nwea.nl

Guido Hommel: Branchespecialist Wind op Zee. Guido is expert windparken op zee. Hij werkte hiervoor bij de provincie Noord-Holland (milieu/industrie), bij Rijkswaterstaat Noordzee (windparken op zee) en bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (helikopters). Email: guido.hommel(at)nwea.nl

Hilbert Klok: Branchespecialist Wind op Zee. Hilbert houdt zich specifiek bezig met vraagstukken over het net op zee en de financiering van windenergieprojecten. Hij werkte daarvoor als Senior medewerker toezicht bij de Directie Energie van de Autoriteit Consument & Markt. Email: hilbert.klok(at)nwea.nl

Karen Kooi-de Bruijne: Branchespecialist Wind op Land. Karen is expert windenergie op land bij NWEA. Zij heeft een achtergrond als geoloog en werkte eerder onder andere bij de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Email: karen.kooi(at)nwea.nl

Karin Luimers: Managementassistent. Karin zorgt ervoor dat alle kantoorzaken soepel verlopen. Voordat zij bij NWEA kwam werkte zij onder andere bij zorgverzekeraars Univé en VGZ, bij Holland Casino en bij Rijnstate Ziekenhuis. Email: karin.luimers(at)nwea.nl

Sascha van Rooijen: Directeur. Sascha houdt zich bezig met zowel de dagelijkse aansturing van de bureaumedewerkers als de strategie en positionering van NWEA. Met een achtergrond in Economie, Landbouw en Psychologie, heeft Sascha de afgelopen 25 jaar ruime ervaring opgedaan als consultant, onderzoeker en manager op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Email: sascha.vanrooijen(at)nwea.nl

Ingrid Teunissen van Manen: Assistent Branchespecialisten. Ingrid assisteert de branchespecialisten en zorgt voor de project- en ledenadministratie van NWEA. Email: ingrid.teunissenvanmanen(at)nwea.nl

Hans Timmers: Voorzitter Bestuur. Hans was onder meer Directeur Particulieren bij Rabobank Drechtsteden. Op dit moment is hij naast NWEA-voorzitter ook bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en bij TKI Wind op Zee. Email: hans.timmers(at)nwea.nl

Daniëlle Veldman: CRM Manager. Daniëlle’s taak bij NWEA bestaat uit ledenwerving en -binding en aanverwante activiteiten zoals evenementen, exportpromotie en netwerkbijeenkomsten. Zij heeft ruime ervaring in marketingfuncties binnen de internationale aannemerij. Email: danielle.veldman(at)nwea.nl

Marijn de Vries: Branchespecialist Wind op Land. Marijn trekt de NWEA Commissie Veiligheid & Opleidingen. Hiervoor werkte hij onder andere bij de Nederlandse fabrikant van windmolens EWT, als R&D-medewerker en als docent techniek in het hoger onderwijs. Email: marijn.devries(at)nwea.nl

Harald Wouters: Manager Mediarelaties & communicatie. Harald is in zijn functie verantwoordelijk van alle mediacontacten, woordvoering en externe communicatie van NWEA. Zijn ervaring in Corporate Communications en Public Affairs heeft hij gedurende zijn loopbaan opgedaan als zelfstandig ondernemer, onder andere bij verschillende Nederlandse netbeheerders, financiële instellingen  en een breed scala aan MKB-bedrijven. Email: harald.wouters(at)nwea.nl