• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • Vandaag zijn de commissie wind op land en de werkgroepen ruimte en financiën bij NWEA bij elkaar 3 dagen 3 uur ago
  • Tweede Kamer stemde nav IPPC tegen motie omwonenden naar gelang afstand van huis tot de windmolen te laten meeprofiteren van nieuwe turbines 1 week 3 dagen ago
  • Tweede Kamer stemde nav IPPC tégen motie vrijstelling van energiebelasting bij eigen opwekken duurzame energie 1 week 3 dagen ago
  • Tweede Kamer stemde nav IPPC vóór motie verlengen moratorium op winnen schaliegas in NL en motie geen olie- en gaswinning in Arctisch gebied 1 week 3 dagen ago
  • Onderzoekers: Windturbines veroorzaken geen gezondheidsproblemen. Grote studie Canada medici #windmolens http://t.co/8nCfeMnix2 1 week 4 dagen ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Commissies

Binnen NWEA zijn de volgende inhoudelijke commissies actief, die het bestuur op specifieke terreinen ondersteunen. De leden van de commissies zijn deskundigen vanuit de verschillende leden van NWEA.

Commissie Ontwikkeling Wind op Land (voorheen: commissie Implementatie). Deze commissie werkt aan het versterken van de positie van windenergie op land in wet- en regelgeving en in ruimtelijke plannen van Rijk en provincies. De commissie beoordeelt bijvoorbeeld de landelijke ruimtelijke plannen voor doorgroei van wind op land, streekplannen en belangrijke bestemmingsplannen en kijkt naar de regelgeving rond onder meer geluid en externe veiligheid. Daarnaast levert de commissie actief een bijdrage aan de discussie rond bijvoorbeeld belemmeringen vanwege radar of belemmeringen voor de bouw van windturbines op en nabij dijken.

Commissie Financiën en Exploitatie
. Doel van het werk van deze commissie is het zorgen voor goede financieel-economische randvoorwaarden voor zowel investeringen in windenergie als in de exploitatie van windturbines. Deze commissie houdt zich onder meer bezig met de werkwijze van regelingen als de SDE+ (de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+) en de investeringsregeling EIA, maar ook met bijvoorbeeld de berekeningswijze van de WOZ-waarde van windturbines.

Commissie Offshore. Doel is het leveren van een bijdrage aan een stabiele en ononderbroken ontwikkeling van windenergie op zee. De commissie Offshore houdt zich bezig met alle aspecten die te maken hebben met windenergie op de Noordzee, zoals wet- en regelgeving, locatiekeuzes, subsidiemogelijkheden en de aansluiting op het elektriciteitsnet. In de commissie zijn de initiatiefnemers vertegenwoordigd die plannen hebben ingediend voor windparken op het Nederlands deel van de Noordzee.

Commissie PR. Het werkterrein van deze commissie betreft de externe presentatie van NWEA, waaronder de jaarlijkse internationale Winddag. Daarnaast is de commissie PR het netwerk van degenen binnen de windsector die zich met communicatie bezighouden.

Commissie Safety, Operations & Maintenace (SOM). De commissie richt zich op de bedrijfsvoering van windturbines: veilig werken aan en in windturbines, veilige bedrijfsvoering, optimale beschikbaarheid en gestructureerd onderhoud. De nadruk wordt voorlopig gelegd op veiligheidsaspecten. De commissie beheert onder meer het eerder opgestelde handboek voor veilig werken aan turbines.

Daarnaast kent NWEA nog een aantal werkgroepen, waaronder de Werkgroep Miniwindturbines. In deze werkgroep zijn producenten, adviseurs en importeurs van miniwindturbines (ook wel stedelijke windturbines of urban turbines genoemd) verenigd. Gekeken wordt onder meer naar normering en wet- en regelgeving. Vanuit NWEA is eerder een visiestuk Miniwindturbines opgesteld.

NWEA werkt in haar vergaderingen op basis van de 'anti-trust'-code zoals die door de Europese associatie EWEA is opgesteld. Deelnemers aan vergaderingen worden op deze 'competition compliance guidelines' gewezen. De EWEA-gedragscode is onder aan deze pagina als pdf op te vragen.

BijlageGrootte
NWEA, Competition Compliance Guidelines EWEA.pdf107.16 KB

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief