De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk op windenergie in te zetten.

Als branchevereniging ligt de kracht van NWEA in haar sterke netwerk. NWEA vertegenwoordigt de belangen van de windsector in verschillende nationale en internationale gremia. NWEA is o.a. bestuurlijk betrokken bij het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Steering Committee van Gas meets Wind en CAREER (Coordination of Applied Research, Expertise, Education and skilled Resources).

Daarnaast onderhoudt NWEA nauwe banden met andere brancheorganisaties zoals VNO-NCW, NOGEPA, IRO, FME, NMT en HHWE, de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken, RVO, IPOVNG en ECN, met natuurorganisaties als Natuur & Milieu en Greenpeace en netbeheerder TenneT, en is NWEA intensief betrokken bij de SER-Commissie Borging Energieakkoord, het Kernteam Wind op Land, de Bezinningsgroep Energie en WindEurope, de Europese windenergie associatie.

NWEA werkt aan het vergroten van de acceptatie van windenergie, en faciliteert haar leden met de groei van windenergie in Nederland en het buitenland. Wij zijn proactief betrokken bij economische, technische, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in de windsector. NWEA is een branchevereniging voor bedrijven en organisaties in de windsector en een belangenorganisatie voor duurzame windenergie richting de politiek en beleidsmakers.

Windenergie is de belangrijkste duurzame energiebron van Nederland en groeit sterk. In 2015 genereerde wind 5,8 procent van alle stroom in Nederland (CBS). In het Energieakkoord is afgesproken dat het opgestelde vermogen aan windenergie in 2023 vier keer zo groot moet zijn als in 2013. Dit geeft niet alleen de verduurzaming van de energie een impuls maar ook de werkgelegenheid in Nederland.

Download hier de factsheet over NWEA

Winddagen: de conferentie over windenergie

De Winddagen zijn het grootste en belangrijkste internationale congres- & beursevent voor de Nederlandse windsector. Het jaarlijkse evenement is een ontmoetingsplaats voor alle relevante spelers in de windsector. 

Lees meer

Netwerkorganisatie NWEA

NWEA brengt leden van de vereniging bij elkaar in de inhoudelijke Commissies en Werkgroepen, tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en tijdens de evenementen die wij organiseren, zoals de Winddagen. Daarnaast kunnen leden het bureau van NWEA benaderen als zij in direct willen komen met andere leden die bij de vereniging zijn aangesloten. Vanwege privacyredenen verstrekt NWEA geen contactlijsten van haar leden.

Ontstaan van NWEA

NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) is in 2005 ontstaan uit de bundeling van drie organisaties die binnen Nederland actief waren op het gebied van windenergie. Dat waren de Nederlandse Windenergie Vereniging NEWIN (een aantal bedrijven en personen werkzaam op het gebied van windenergie), de FME-Groep Windenergie (fabrikanten en toeleveranciers in de technologische industrie) en de Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten PAWEX.

Deze drie organisaties werkten al met elkaar samen in de Windkoepel. NEWIN en de FME-Groep Windenergie zijn bij de totstandkoming van NWEA opgeheven. PAWEX bestaat nog wel als aparte organisatie binnen NWEA met een aantal representatieve taken en overlegtaken richting met name de overheid en de brede energiesector. Vanuit die rol is PAWEX ook betrokken bij verschillende inspraak- en juridische procedures in de windsector.

Windmolens NO polder from NWEA WindEnergie on Vimeo.