NWEA logo

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Nieuwsarchief

16 november 2011

NWEA verzoekt minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met klem wél differentiatie per 2012 voor wind op land binnen de SDE+ in te voeren. "Uit- of afstel leidt tot een groot nadeel voor windenergie op land binnen de SDE+", schrijft NWEA. Er ontstaat een ongelijk speelveld.

31 maart 2011

De Algemene Ledenvergadering van NWEA heeft Jaap Warners bij acclamatie herkozen als voorzitter. De vergadering stelde verder ongewijzigd het jaarverslag 2010 en het financieel verslag 2010 vast.


De vergadering vond plaats in de houtzaagmolen De Ster (Utrecht) op 12 april. Voorafgaand aan de vergaderingen werden enkele presentaties gegeven. 

6 januari 2011

AD meldde begin januari dat Nederland haar doelstelling op het gebied van duurzame energie gaat halen. Het is dan echter wel noodzakelijk, constateert NWEA, om door te pakken met wind op zee én wind op land. Zonder windenergie zal de doelstelling niet gehaald worden.

29 december 2010

Windenergie zou geen bijdrage leveren aan de CO2-reductie en er zouden forse winsten gemaakt worden. Dat was de teneur van een recente uitzending van KRO's Brandpunt. NWEA heeft de uitzending als deels onjuist en in elk geval behoorlijk onvolledig ervaren, onder meer door het gebrek aan wederhoor. NWEA heeft de redactie van het tv-programma daar op aangesproken.

22 december 2010

NWEA heeft in zienswijze aan de provincie Drenthe aangegeven dat de mogelijkheden voor windenergie niet onnodig bemoeilijkt moeten worden. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben eerder de ontwerp verordening ruimtelijk omgevingsbeleid vastgesteld. Daarin staan ook regels voor windturbines. 

21 april 2010

Windenergie zorgt voor een lagere prijs van elektriciteit, blijkt (opnieuw) uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Wind Energie Associatie EWEA.

16 maart 2010

NWEA onderschrijft het partijoverstijgend voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ met een pleidooi voor een Deltaplan Nieuwe Energie. Het voorstel is opgesteld door werkgroepen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP en vandaag in Nieuwspoort gepresenteerd.

26 oktober 2009

NWEA waardeert de wijze waarop de provincie Zeeland zich inzet voor windenergie, schrijft NWEA in een reactie op de provinciale strategienota Energie- en klimaatbeleid 2008-2012.  Voor 2012 is een doelstelling van 400 MW opgesteld vermogen windenergie geformuleerd. NWEA betwijfelt wel of de aangewezen locaties voldoende ruimte bieden om die doelstelling te halen. Daarnaast bepleit NWEA dat Zeeland een doorkijk ná 2012 formuleert.

21 oktober 2009

Als Flevoland haar ambities rond windenergie waarmaakt, telt de provincie op termijn ruim 1.900 fulltime functies in die sector.

30 september 2009

Het mogelijk verschuiven binnen de stimuleringsregeling SDE van budget dat voor wind op land bedoeld is, heeft tot gevolg dat er voor dezelfde hoeveelheid geld minder duurzame energie geleverd zal worden. Dat schrijft NWEA in een brief aan de Minister van Economische Zaken. Volgens NWEA is het beter het budget voor wind op land te reserveren en de periode waarin het benut dient te worden wat te verlengen.

Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH  Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief