Windparkgegevens voor tenders en studies

Het Windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), ongeveer 0,5 km van de Belgische EEZ. De totale oppervlakte is ongeveer 344 km2. Naar verwachting wordt het gebied in 4 kavels verdeeld voor de bouw van 4 windparken met een totale capaciteit van 1.400 MW.

Lees meer

Subsidie Wind op zee R&D (TSE)

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Dit betreft projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden.

Lees meer

Europese windenergie groeide in 2014 harder dan gas en kolen samen

De opkomst van windenergie passeert nu kolen en gas. Het vermogen dat de windsector in de EU in 2014 installeerde was meer dan de aanwas van gas en kolen gecombineerd, stelt EWEA, de European Wind Energy Association op grond van haar nieuwste statistieken. In de 28 lidstaten is in 2014 11.791 megawatt aan windenergie aan het netwerk toegevoegd, tegen 3.305 MW en 2.338 MW uit respectievelijk kolen en gas.

Lees meer

Economische missie naar China met minister-president Mark Rutte (23-27 maart)

Wilt u zakendoen in China? Neem dan van 23 maart tot en met 27 maart deel aan deze multisectorale missie naar Shanghai en Shenzhen met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld. Het doel van deze missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

Lees meer

Testen van obstakelverlichting gestart

Deze week is gestart met de eerste test van de pilot windmolenverlichting: knipperende contourverlichting. Hierna volgen een testen voor vast brandende contourverlichting en één die afhankelijk van het weer in intensiteit verschilt.

Lees meer

Vertrek Ton Hirdes bij NWEA

Het bestuur van NWEA deelt mee dat in goed overleg is overeengekomen dat Ton Hirdes zijn werkzaamheden voor NWEA per 31-12-2014 beëindigt. In de komende weken vindt overdracht van taken binnen het bureau van NWEA plaats. Ton Hirdes was sinds mei 2007 directeur van NWEA. NWEA dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen 7 jaar.

Lees meer