Adviezen verbetering Gedragscode wind op land

Wanneer moeten initiatiefnemers van een windpark aan de slag met de Gedragscode wind op land en participatie van omwonenden regelen; hoeveel geld is er beschikbaar voor die participatie; op welke wijze kan er samenwerking gezocht worden bij het versterken van draagvlak met natuur en milieuorganisaties? Die antwoorden moeten er snel komen bij de voorgenomen bouw van een windpark.

Lees meer

Tennet lanceert nieuwe website over offshore elektricteitsnet

Tennet heeft een nieuwe website gelanceerd, waar belanghebbenden feedback kunnen geven over de ontwikkeling van een offshore elektriciteitsnet. Sinds enige tijd raadpleegt TenneT belanghebbenden betreffende technologie en planning. Het algemene doel van dit proces is tegen minimale kosten optimaliseren en realiseren van het electriciteitsnet in samenwerking met belanghebbenden.

Lees meer