Adviezen verbetering Gedragscode wind op land

Wanneer moeten initiatiefnemers van een windpark aan de slag met de Gedragscode wind op land en participatie van omwonenden regelen; hoeveel geld is er beschikbaar voor die participatie; op welke wijze kan er samenwerking gezocht worden bij het versterken van draagvlak met natuur en milieuorganisaties? Die antwoorden moeten er snel komen bij de voorgenomen bouw van een windpark.

Lees meer

Tennet lanceert nieuwe website over offshore elektricteitsnet

Tennet heeft een nieuwe website gelanceerd, waar belanghebbenden feedback kunnen geven over de ontwikkeling van een offshore elektriciteitsnet. Sinds enige tijd raadpleegt TenneT belanghebbenden betreffende technologie en planning. Het algemene doel van dit proces is tegen minimale kosten optimaliseren en realiseren van het electriciteitsnet in samenwerking met belanghebbenden.

Lees meer

Windparkgegevens voor tenders en studies

Het Windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), ongeveer 0,5 km van de Belgische EEZ. De totale oppervlakte is ongeveer 344 km2. Naar verwachting wordt het gebied in 4 kavels verdeeld voor de bouw van 4 windparken met een totale capaciteit van 1.400 MW.

Lees meer

Subsidie Wind op zee R&D (TSE)

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Dit betreft projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden.

Lees meer

Europese windenergie groeide in 2014 harder dan gas en kolen samen

De opkomst van windenergie passeert nu kolen en gas. Het vermogen dat de windsector in de EU in 2014 installeerde was meer dan de aanwas van gas en kolen gecombineerd, stelt EWEA, de European Wind Energy Association op grond van haar nieuwste statistieken. In de 28 lidstaten is in 2014 11.791 megawatt aan windenergie aan het netwerk toegevoegd, tegen 3.305 MW en 2.338 MW uit respectievelijk kolen en gas.

Lees meer