Zeer ernstige en ongenuanceerde beschuldiging NLVOW richting SER

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) hebben op 9 maart aangekondigd een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman over de informatievoorziening van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Borgingscommissie Energieakkoord.

Lees meer

Veel extra banen door windmolenparken voor Hollandse Kust

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) verwelkomt de conclusies in het rapport ‘Regionale effecten windmolenparken op zee’ van onderzoeksbureau Decisio. De onderzoekers schatten dat de aanleg en het onderhoud van windmolenparken voor de Hollandse Kust 1.600 tijdelijke banen en 475 structurele banen in Nederland opleveren.

Lees meer