Zeer ernstige en ongenuanceerde beschuldiging NLVOW richting SER

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) hebben op 9 maart aangekondigd een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman over de informatievoorziening van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Borgingscommissie Energieakkoord.

Lees meer

Veel extra banen door windmolenparken voor Hollandse Kust

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) verwelkomt de conclusies in het rapport ‘Regionale effecten windmolenparken op zee’ van onderzoeksbureau Decisio. De onderzoekers schatten dat de aanleg en het onderhoud van windmolenparken voor de Hollandse Kust 1.600 tijdelijke banen en 475 structurele banen in Nederland opleveren.

Lees meer

2015 recordjaar voor windenergie

2015 gaat de boeken in als recordjaar voor windenergie. Vorig jaar is voor 473.000 huishoudens aan extra capaciteit aan windenergie geplaatst. Nooit eerder zijn er in één jaar zo veel windmolens bij gekomen. In totaal leveren windmolens sinds eind 2015 voor 2,4 miljoen huishoudens aan duurzame stroom. Dat heeft de brancheorganisatie voor windenergie NWEA bekendgemaakt op basis van cijfers van WindStats.

Lees meer

Winddagen op 15 en 16 juni 2016

Op 15 en 16 juni 2016 organiseren NWEA en TKI Wind op Zee samen met Bosch & Van Rijn en Pondera Consult de Winddagen 2016. De Winddagen vinden plaats in het World Trede Center te Rotterdam. Het thema van de Winddagen 2016 is Wind: hoofdrol in energietransitie. Voor meer informatie en deelname: http://www.winddagen.nl